Noteikumi un nosacījumi

Visas specifikas starp mums un katru klientu tiek apspriestas un saskaņotas līgumā. Tālāk minētie noteikumi un nosacījumi ir vispārīgi un neatceļ parakstītos līgumus.

Tā kā mēs varam pieņemt jūsu pasūtījumu un noslēgt juridiski izpildāmu līgumu bez turpmākas atsauces uz jums, jums ir jāizlasa šie noteikumi un nosacījumi, lai pārliecinātos, ka tajos ir viss, ko vēlaties, un nekas, ar ko jūs neesat apmierināts. Ja neesat pārliecināts par kaut ko, vienkārši zvaniet mums pa tālruni 37127650521.

Pieteikums

 1. Šie Noteikumi un nosacījumi attieksies uz jūsu (Klients vai jūs) preču iegādi. Mēs esam SIA "AW Latvia", kura tirdzniecības nosaukums ir Wooden Wall Design, uzņēmums, kas reģistrēts Latvijā ar numuru LV40103525986, kura juridiskā adrese ir Limbažu iela 2, Smiltene, Smiltenes nov., Latvija, LV-4729 ar e-pasta adresi info@awl. lv; tālruņa numurs 37127650521; (Piegādātājs vai mēs, vai mēs).
 2. Šie ir noteikumi, saskaņā ar kuriem mēs pārdodam jums visas Preces. Pasūtot kādu no Precēm, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus un nosacījumus. Pirms pasūtījuma veikšanas vietnē, jums tiks lūgts piekrist šiem Noteikumiem un nosacījumiem, noklikšķinot uz pogas ar atzīmi “Es piekrītu”. Ja nenoklikšķināsiet uz pogas, nevarēsiet pabeigt pasūtījumu. Jūs varat iegādāties Preces no Vietnes tikai tad, ja esat tiesīgs slēgt līgumu un esat vismaz 18 gadus vecs.

Skaidrojums

 1. Patērētājs ir fiziska persona, kas darbojas nolūkos, kas pilnībā vai galvenokārt nav saistīti ar tās tirdzniecību, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesiju;
 2. Līgums nozīmē juridiski saistošu līgumu starp jums un mums par Preču piegādi;
 3. Piegādes vieta ir Piegādātāja telpas vai cita vieta, kur Preces jāpiegādā, kā noteikts Pasūtījumā;
 4. Pastāvīgs informācijas nesējs ir papīrs vai e-pasts, vai jebkurš cits informācijas nesējs, kas ļauj adresātam personīgi adresēt informāciju, ļauj adresātam uzglabāt informāciju tādā veidā, kas ir pieejams turpmākai atsaucei uz laika posmu, kas ir pietiekami ilgs informācijas mērķiem, un ļauj nemainītā veidā reproducēt uzglabāto informāciju;
 5. Preces ir Vietnē reklamētās preces, kuras mēs jums piegādājam ar numuru un aprakstu, kā norādīts Pasūtījumā;
 6. Pasūtījums ir Klienta Preču pasūtījums no Piegādātāja, kas iesniegts, ievērojot Tīmekļa vietnē noteikto soli pa solim procesu;
 7. Privātuma politika nozīmē noteikumus, kas nosaka, kā mēs rīkosimies ar konfidenciālu un personisku informāciju, kas saņemta no jums, izmantojot Vietni;
 8. Vietne ir mūsu vietne www.woodenwalldesign.com, kurā tiek reklamētas Preces.

Preces

 1. Preču apraksts ir tāds, kāds norādīts Vietnē, katalogos, brošūrās vai citā sludinājumā. Jebkurš apraksts ir paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem, un piegādāto Preču izmērā un krāsā var būt nelielas neatbilstības.
 2. Ja Preces ir izgatavotas atbilstoši jūsu īpašajām prasībām, jūs esat atbildīgs par to, lai visa jūsu sniegtā informācija vai specifikācijas būtu precīzas.
 3. Visas Vietnē redzamās preces ir atkarīgas no pieejamības.
 4. Mēs varam veikt Precēs izmaiņas, kas nepieciešamas, lai izpildītu jebkuru piemērojamo likumu vai drošības prasības. Mēs jūs informēsim par šīm izmaiņām.

Personiskā informācija un reģistrācija

 1. Reģistrējoties Vietnes lietošanai, ir jāiestata lietotājvārds un parole. Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas ar izvēlēto lietotājvārdu un paroli, un apņematies neizpaust savu lietotājvārdu un paroli nevienam citam un paturēt tās noslēpumā.
 2. Mēs saglabājam un izmantojam visu informāciju stingri saskaņā ar Privātuma politiku.
 3. Mēs varam sazināties ar jums pa e-pastu vai citām elektroniskām saziņas metodēm, kā arī ar priekšapmaksas pastu, un jūs tam skaidri piekrītat.

Pārdošanas pamats

 1. Preču apraksts mūsu tīmekļa vietnē nav uzskatāms par līgumisku Preču pārdošanas piedāvājumu. Kad Vietnē ir iesniegts Pasūtījums, mēs varam to noraidīt jebkura iemesla dēļ, lai gan mēs centīsimies nekavējoties pastāstīt iemeslu.
 2. Pasūtīšanas process ir norādīts Vietnē. Katrs solis ļauj pārbaudīt un labot kļūdas pirms Pasūtījuma iesniegšanas. Jūsu pienākums ir pārbaudīt, vai esat pareizi izmantojis pasūtīšanas procesu.
 3. Līgums par pasūtīto Preču pārdošanu tiks noslēgts tikai tad, kad saņemsiet no mums e-pastu, kas apstiprina Pasūtījumu (Pasūtījuma apstiprinājums). Jums ir jānodrošina, lai Pasūtījuma apstiprinājums būtu pilnīgs un precīzs, un nekavējoties jāinformē mūs par jebkādām kļūdām. Mēs neesam atbildīgi par neprecizitātēm Jūsu veiktajā Pasūtījumā. Veicot Pasūtījumu, jūs piekrītat, ka mēs sniedzam jums Līguma apstiprinājumu, izmantojot e-pastu ar visu tajā ietverto informāciju (ti, Pasūtījuma apstiprinājumu). Pasūtījuma apstiprinājumu Jūs saņemsiet saprātīgā termiņā pēc Līguma noslēgšanas, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā pēc Līguma ietvaros piegādāto Preču piegādes.
 4. Jebkurš piedāvājums ir derīgs ne ilgāk kā 14 dienas no tā datuma, ja vien mēs to nepārprotami neatsaucam agrāk.
 5. Līgumā pēc tā noslēgšanas nevar tikt veiktas nekādas izmaiņas neatkarīgi no tā, vai tas attiecas uz Preču aprakstu, Maksas vai citādi, ja vien Pasūtītājs un Piegādātājs nav vienojušies par izmaiņām rakstiski.
 6. Mēs paredzam, ka šie Noteikumi un nosacījumi attieksies tikai uz Līgumu, kuru esat noslēdzis kā Patērētājs. Ja tas tā nav, jums par to mums ir jāpaziņo, lai mēs varam nodrošināt jums citu līgumu ar noteikumiem, kas jums ir piemērotāki un kas dažos aspektos varētu būt labāki jums, piemēram, dodot jums tiesības kā uzņēmumam.

Cena un samaksa

 1. Preču cena un jebkādas papildu piegādes vai citas maksas ir norādītas Tīmekļa vietnē Pasūtījuma datumā vai cita cena, par kuru mēs varam rakstiski vienoties.
 2. Cenās un maksā ir iekļauts PVN pēc Pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošās likmes.
 3. Jums ir jāmaksā, kopā ar Pasūtījumu iesniedzot kredītkartes vai debetkartes datus, un mēs varam veikt maksājumu nekavējoties vai citādi pirms Preču piegādes.

Piegāde

 1. Mēs piegādāsim Preces Piegādes vietā noteiktajā laikā vai laikā, vai, ja nav vienošanās, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas.
 2. Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no notikumiem, ko mēs nevaram ietekmēt, ja mēs nepiegādājam Preces laikā, jūs varat (papildus citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem) izbeigt Līgumu, ja:
  1. mēs esam atteikušies piegādāt Preces vai ja piegāde laikā ir būtiska, ņemot vērā visus attiecīgos apstākļus līguma noslēgšanas brīdī, vai arī Jūs pirms Līguma noslēgšanas mums teicāt, ka piegāde laikā ir būtiska; vai
  2. pēc tam, kad mēs neesam veikuši piegādi laikā, jūs esat norādījis vēlāku termiņu, kas atbilst apstākļiem, un mēs neesam piegādājuši šajā termiņā.
 3. Ja jūs izskatīsit Līgumu pēc beigām, mēs (papildus citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem) nekavējoties atmaksāsim visus saskaņā ar Līgumu veiktos maksājumus.
 4. Ja jums bija tiesības apstrādāt Līgumu beigās, bet to nedarāt, jums nav liegts atcelt preču pasūtījumu vai noraidīt piegādātās preces, un, ja jūs to darīsit, mēs (papildus citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļi) nekavējoties atmaksāt visus saskaņā ar Līgumu veiktos maksājumus par šādām atceltām vai noraidītām Precēm. Ja Preces ir piegādātas, jums tās ir jāatgriež mums vai jāļauj mums tās izņemt no jums, un mēs apmaksāsim ar to saistītās izmaksas.
 5. Ja kādas Preces veido komerciālu vienību (vienība ir komercvienība, ja vienības sadalīšana būtiski pasliktinātu preces vērtību vai vienības raksturu), jūs nevarat atcelt vai noraidīt Pasūtījumu dažām no šīm Precēm, neatceļot vai noraidot rīkojumu par pārējiem tiem.
 6. Jūs piekrītat, ka mēs varam piegādāt Preces pa daļām, ja mums trūkst krājumu vai cita patiesa un godīga iemesla, ievērojot iepriekš minētos noteikumus un ja neesat atbildīgs par papildu izmaksām.
 7. Ja jūs vai jūsu izvirzītā persona mūsu vainas dēļ nesaņem Preču piegādi piegādes vietā, mēs varam iekasēt saprātīgas izmaksas par to glabāšanu un piegādi.
 8. Preces kļūs par jūsu atbildību no piegādes pabeigšanas vai Klienta savākšanas. Jums ir, ja tas ir saprātīgi iespējams, jāpārbauda Preces pirms to pieņemšanas.

Risks

 1. Jebkuru Preču bojājuma vai nozaudēšanas risks pāries uz jums, kad Preces jums tiks piegādātas.
 2. Jums nepieder Preces, kamēr mēs neesam saņēmuši pilnu samaksu. Ja pilns maksājums ir nokavēts vai notiek solis ceļā uz jūsu bankrotu, mēs varam izvēlēties, paziņojot, atcelt jebkuru piegādi un izbeigt tiesības izmantot jums joprojām piederošās Preces, tādā gadījumā jums tās ir jāatgriež vai jāļauj mums tās savākt. .

Izņemšana, atgriešana un atcelšana

 1. Jūs varat atsaukt Pasūtījumu, paziņojot mums pirms Līguma noslēgšanas, ja vienkārši vēlaties mainīt savas domas, nenorādot mums iemeslu un neuzņemoties nekādu atbildību.
 2. Šis ir distances līgums (kā definēts tālāk), kuram ir tālāk norādītās atcelšanas tiesības (atcelšanas tiesības). Šīs atcelšanas tiesības tomēr neattiecas uz līgumu par šādām precēm (bez citām) šādos apstākļos:
  1. preces, kas ir izgatavotas pēc jūsu specifikācijām vai ir skaidri personalizētas;
  2. preces, kurām var ātri pasliktināties vai ātri beigties derīguma termiņš.
 3. Tāpat līguma atcelšanas tiesības vairs nav pieejamas šādos gadījumos:
  1. jebkura pirkuma līguma gadījumā, ja preces pēc piegādes nesadalāmi (pēc to būtības) sajaucas ar citām precēm.
 4. Tiesības atcelt. Ievērojot šajos Noteikumos un nosacījumos minēto, jūs varat atcelt šo līgumu 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu. tas neattiecas uz juridiskām personām
 5. Atcelšanas termiņš beigsies pēc 14 dienām no dienas, kad Jūs iegādājāties vai trešā persona, kas nav Jūsu norādītais pārvadātājs, ir ieguvusi fizisku valdījumā pēdējo Preci. Līgumā par preču piegādi laika gaitā (t.i., abonementiem) atteikuma tiesības būs 14 dienas pēc pirmās piegādes.
 6. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs par savu lēmumu atcelt šo Līgumu, skaidri norādot savu lēmumu (piemēram, vēstuli, kas nosūtīta pa pastu, faksu vai e-pastu). Varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, taču tas nav obligāti. Jebkurā gadījumā jums ir jāspēj uzrādīt skaidrus pierādījumus par atcelšanas laiku, lai jūs varētu izlemt izmantot atcelšanas veidlapas paraugu.
 7. Jūs varat arī elektroniski aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapas paraugu vai jebkuru citu skaidru paziņojumu par Klienta lēmumu atcelt Līgumu mūsu vietnē www.woodenwalldesign.com. Ja izmantosit šo opciju, mēs nekavējoties nosūtīsim jums apstiprinājumu par šādas atcelšanas saņemšanu ar ilgstošu datu nesēju (piemēram, pa e-pastu).
 8. Lai ievērotu atcelšanas termiņu, pietiek ar to, ka nosūtāt paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atcelšanas termiņa beigām.
 9. Atcelšanas sekas atcelšanas periodā. Izņemot tālāk norādītos gadījumus, ja jūs atceļat šo līgumu, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas rodas, ja izvēlējāties citu piegādes veidu, nevis lētāko standarta veidu mūsu piedāvātā piegāde).
 10. Atskaitījums par piegādātajām precēm. Mēs varam veikt atskaitījumu no atlīdzības par jebkuru piegādāto Preču vērtības zudumu, ja zaudējumi ir radušies jūsu nevajadzīgas darbības rezultātā (ti, rīkojoties ar Precēm, pārsniedzot to, kas nepieciešams, lai noteiktu Preču raksturu, īpašības un darbību: piem., tas pārsniedz darbības veidu, kas varētu būt saprātīgi atļauts veikalā). Tas ir tāpēc, ka jūs esat atbildīgs par šiem zaudējumiem un, ja šis atskaitījums netiek veikts, jums ir jāsamaksā mums šo zaudējumu summa.
 11. Atmaksas laiks. Ja mēs neesam piedāvājuši preces izņemt, mēs veiksim atmaksu bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā:
  1. 14 dienas pēc dienas, kad mēs saņemam no jums atpakaļ visas piegādātās Preces, vai
  2. (ja agrāk) 14 dienas pēc dienas, kad sniedzat pierādījumus, ka esat nosūtījis Preces atpakaļ.
 12. Ja esam piedāvājuši saņemt Preces vai ja Preces netika piegādātas, mēs veiksim atmaksu bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad esam informēti par jūsu lēmumu atcelt šo Līgumu.
 13. Mēs veiksim atmaksu, izmantojot tos pašus maksāšanas līdzekļus, ko izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri vienojies citādi; jebkurā gadījumā jums nebūs jāmaksā par atlīdzību.
 14. Preču atgriešana. Ja esat saņēmis Preces saistībā ar Līgumu, kuru esat atcēlis, Jums Preces ir jānosūta atpakaļ vai jānodod mums Limbažu iela 2, Smiltene, Smiltenes nov., Latvija, LV-4729 bez kavēšanās un jebkurā gadījumā ne. vēlāk kā 14 dienas no dienas, kad jūs mums paziņojāt par šī līguma atcelšanu. Termiņš tiek ievērots, ja Preces nosūtāt atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Jūs piekrītat, ka jums būs jāsedz Preču atgriešanas izmaksas.
 15. Šo anulēšanas tiesību izpratnē šiem vārdiem ir šāda nozīme:
  1. distances līgums ir līgums, kas noslēgts starp tirgotāju un patērētāju saskaņā ar organizētu distances pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu bez tirgotāja un patērētāja vienlaicīgas fiziskas klātbūtnes, izmantojot tikai vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus līdz un ieskaitot līguma noslēgšanas laiks;
  2. pārdošanas līgums ir līgums, saskaņā ar kuru tirgotājs nodod vai piekrīt nodot preču īpašumtiesības patērētājam un patērētājs maksā vai piekrīt maksāt cenu, tostarp jebkurš līgums, kura priekšmets ir gan preces, gan pakalpojumi.

STRĪDI

 1. Attiecībā uz jebkuru strīdu par Vietni visas tiesības un pienākumus un visas darbības, kas paredzētas šajos Noteikumos un nosacījumos, regulē Latvijas Republikas tiesību akti, it kā Noteikumi un nosacījumi būtu līgums, kas pilnībā noslēgts un pilnībā izpildīts Latvija.
  Puses, kas vienojas, šeit apliecina, ka tās centīsies atrisināt visus strīdus, kas jebkādā veidā ir saistīti ar jūsu vietnes apmeklējumu vai kas izriet no šī Distances līguma izpildes, interpretācijas vai izbeigšanas, savstarpēju sarunu ceļā.
  Ja puses nespēj atrisināt radušos strīdus miermīlīgu savstarpēju sarunu ceļā, visi strīdi, nesaskaņas vai pretenzijas tiek izšķirti Latvijas Republikas tiesās, izņemot gadījumus, kad jūs jebkādā veidā esat pārkāpis vai draudējis pārkāpt mūsu intelektuālās tiesības. īpašuma tiesības vai mūsu saistīto uzņēmumu, partneru vai licences devēju intelektuālā īpašuma tiesības, mēs varam lūgt izpildrakstu vai citu atbilstošu atvieglojumu jebkurā tiesā, un jūs piekrītat ekskluzīvai jurisdikcijai un vietai jebkurā šādā tiesā.
  Puses ir vienojušās par strīdu izšķiršanas vietu un kārtību atbilstoši Eiropas Parlamenta regulas Nr.953/2008 par līgumsaistībām piemērojamajām tiesībām (Roma I) nosacījumiem.
  Ja starp AW Latvia un patērētāju rodas strīds par to, vai starp viņiem noslēgtā līguma noteikumi ir netaisnīgi, jebkura puse var vērsties šajā punktā minētajā tiesā, kā arī patērētājs ir tiesīgs vērsties pie vietējā Klienta. Tiesību aizsardzības iestāde.
  Ja starp AW Latvia un patērētāju rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzību, jebkura puse var vērsties šajā punktā minētajā tiesā, kā arī patērētājs ir tiesīgs vērsties vietējā datu aizsardzības uzraudzības iestādē.

Atbilstība un garantija

 1. Attiecībā uz jebkuru strīdu par Vietni visas tiesības un pienākumus un visas darbības, kas paredzētas šajos Noteikumos un nosacījumos, regulē Latvijas Republikas tiesību akti, it kā Noteikumi un nosacījumi būtu līgums, kas pilnībā noslēgts un pilnībā izpildīts Latvija.
  Puses, kas vienojas, šeit apliecina, ka tās centīsies atrisināt visus strīdus, kas jebkādā veidā ir saistīti ar jūsu vietnes apmeklējumu vai kas izriet no šī Distances līguma izpildes, interpretācijas vai izbeigšanas, savstarpēju sarunu ceļā.
  Ja puses nespēj atrisināt radušos strīdus miermīlīgu savstarpēju sarunu ceļā, visi strīdi, nesaskaņas vai pretenzijas tiek izšķirti Latvijas Republikas tiesās, izņemot gadījumus, kad jūs jebkādā veidā esat pārkāpis vai draudējis pārkāpt mūsu intelektuālās tiesības. īpašuma tiesības vai mūsu saistīto uzņēmumu, partneru vai licences devēju intelektuālā īpašuma tiesības, mēs varam lūgt izpildrakstu vai citu atbilstošu atvieglojumu jebkurā tiesā, un jūs piekrītat ekskluzīvai jurisdikcijai un vietai jebkurā šādā tiesā.
  Puses ir vienojušās par strīdu izšķiršanas vietu un kārtību atbilstoši Eiropas Parlamenta regulas Nr.953/2008 par līgumsaistībām piemērojamajām tiesībām (Roma I) nosacījumiem.
  Ja starp AW Latvia un patērētāju rodas strīds par to, vai starp viņiem noslēgtā līguma noteikumi ir netaisnīgi, jebkura puse var vērsties šajā punktā minētajā tiesā, kā arī patērētājs ir tiesīgs vērsties pie vietējā Klienta. Tiesību aizsardzības iestāde.
  Ja starp AW Latvia un patērētāju rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzību, jebkura puse var vērsties šajā punktā minētajā tiesā, kā arī patērētājs ir tiesīgs vērsties vietējā datu aizsardzības uzraudzības iestādē.
 2. Mums ir juridisks pienākums piegādāt Preces saskaņā ar Līgumu, un mēs nebūsim to ievērojuši, ja tas neatbilst tālāk norādītajām saistībām.
 3. Pēc piegādes Preces:
  1. ir apmierinošas kvalitātes;
  2. būt saprātīgi piemērotiem jebkuram konkrētam mērķim, kuram jūs iegādājaties Preces, par kurām pirms līguma noslēgšanas jūs mums darījāt zināmu (ja vien jūs faktiski nepaļaujaties uz mūsu prasmēm un spriedumiem vai jums nav saprātīgi paļauties uz mūsu prasmēm un spriedumiem) un būt piemērotam jebkuram mērķim, ko mēs esam norādījuši vai kas izklāstīti Līgumā; un
  3. atbilst to aprakstam.
 4. Tā nav neatbilstība, ja bojājuma cēlonis ir jūsu materiāli.
 5. Mēs nekavējoties vai saprātīgā termiņā sniegsim Jums labumu no Preču ražotāja sniegtās bezmaksas garantijas. Sīkāka informācija par garantiju, tostarp ražotāja nosaukums un adrese, garantijas ilgums un teritoriālais darbības joma, ir norādīta ražotāja garantijā, kas sniegta kopā ar Precēm. Šī garantija stāsies spēkā brīdī, kad Preces tiek piegādātas, un tā nesamazina jūsu likumīgās tiesības.

Pēcteči un mūsu apakšuzņēmēji

 1. Katra no pusēm var nodot šī Līguma labumu citai personai, un tā būs atbildīga otrai par savām saistībām saskaņā ar Līgumu. Piegādātājs būs atbildīgs par jebkuru apakšuzņēmēju rīcību, kuru tas izvēlēsies palīdzēt pildīt savus pienākumus.

Apstākļi, kas ir ārpus nevienas puses kontroles

 1. Gadījumā, ja kāda puse neizdodas, ko tā izraisījusi kaut kas ārpus tās saprātīgas kontroles:
  1. puse informēs otru pusi, tiklīdz tas ir praktiski iespējams; un
  2. puses saistību izpilde tiks apturēta, ciktāl tas ir saprātīgi, ar nosacījumu, ka šī puse rīkosies saprātīgi, un puse nebūs atbildīga par jebkādām kļūmēm, no kurām tā nevarēja saprātīgi izvairīties, taču tas neietekmēs iepriekš minētās Klienta tiesības attiecībā uz piegādi un jebkuras tiesības atcelt, zemāk.

Izslēdzot atbildību

 1. Piegādātājs neizslēdz atbildību par: (i) jebkādu krāpniecisku darbību vai bezdarbību; vai (ii) par nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies nolaidības vai citu Piegādātāja juridisko pienākumu pārkāpuma dēļ. Ievērojot to, Piegādātājs nav atbildīgs par (i) zaudējumiem, kuri nebija saprātīgi paredzami abām pusēm līguma noslēgšanas brīdī, vai (ii) zaudējumiem (piemēram, peļņas zudums) Klienta uzņēmējdarbībai, tirdzniecībai, amatniecībai. vai profesija, kas neciestu Patērētājs – jo Piegādātājs uzskata, ka Klients nepērk Preces pilnībā vai galvenokārt savai uzņēmējdarbībai, tirdzniecībai, amatniecībai vai profesijai.

Atcelšanas veidlapa

Saņēmējs

SIA "AW Latvia"

Limbažu 2

Smiltene, Smiltenes nov.

Latvija

LV-4729

 

E-pasts: info@awl.lv

Tel. Nr.: +371 27650521